Veri koruması

1. Bir bakışta veri koruması

 

Genel bilgi

Aşağıdaki bilgiler, web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz tüm verilerdir. Veri koruma konusuna ilişkin ayrıntılı bilgi, bu metnin altında listelenen veri koruma beyanımızda bulunabilir.

 

Web sitemizde veri toplama

Bu web sitesinde veri toplamadan kim sorumludur?

Bu web sitesindeki veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgilerini bu web sitesinin yasal bildiriminde bulabilirsiniz.

 

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Bir yandan, verileriniz bize ilettiğinizde toplanır. Bu, örneğin bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.

Web sitesini ziyaret ettiğinizde diğer veriler BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak kaydedilir. Bu esas olarak teknik verilerdir (örn. internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa görüntüleme süresi). Bu veriler, web sitemize girer girmez otomatik olarak toplanır.

 

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız olmasını sağlamak için toplanır. Diğer veriler, kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

 

Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini, engellenmesini veya silinmesini talep etme hakkınız da bulunmaktadır. Verilerin korunması konusunda başka sorularınız varsa, yasal bildirimde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

 

Ayrıca, belirli koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız da bulunmaktadır. Ayrıntılar, "İşlemenin kısıtlanması hakkı" altındaki veri koruma beyanında bulunabilir.

 

2. Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

 

veri koruması

Bu web sitesinin operatörleri, kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli bir şekilde ve yasal veri koruma yönetmeliklerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak ele alıyoruz.

 

Bu web sitesini kullandığınızda, çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Bu veri koruma beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklamaktadır. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da açıklar.

 

İnternet üzerinden veri aktarımının (örn. e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü şahısların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

 

Sorumlu kuruluş hakkında not

Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kurum:

 

Vergi Yardımı İpek - Lohnsteuerhilfeverein eV

Grünstrasse 41

45701 Herten, Almanya

 

Telefon: 0209/95706604

E-posta:  info@steuerhilfe-ipek.de

 

Sorumlu kurum, kişisel verilerin (örn. isimler, e-posta adresleri, vb.) işlenmesinin amaçlarına ve araçlarına tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

 

Veri işleme izninizin iptali

Birçok veri işleme işlemi ancak sizin açık rızanız ile mümkündür. Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunun için bize gayri resmi bir e-posta göndermeniz yeterlidir. İptalden önce gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı, iptalden etkilenmez.

 

Özel durumlarda veri toplanmasına ve doğrudan reklama itiraz etme hakkı (Madde 21 GDPR)

Veri işleme, GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının e veya f bendi temelinde gerçekleşirse, özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle herhangi bir zamanda kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır; bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. İşlemenin dayandığı ilgili yasal dayanak bu veri koruma beyanında bulunabilir. İtiraz ederseniz, çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi ağır basan işleme için korumaya değer zorlayıcı nedenler kanıtlamadıkça veya işleme yasal iddiaları ileri sürmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet etmedikçe, ilgili kişisel verilerinizi artık işlemeyeceğiz ( İtiraz Madde 21 Paragraf 1 GDPR).

 

Kişisel verileriniz doğrudan posta yapmak için işleniyorsa, sizinle ilgili kişisel verilerin bu tür reklam amacıyla işlenmesine her zaman itiraz etme hakkınız vardır; bu, bu tür doğrudan reklamlarla ilişkili olduğu sürece profil oluşturma için de geçerlidir. İtiraz ederseniz, kişisel verileriniz artık doğrudan pazarlama amaçları için kullanılmayacaktır (GDPR Madde 21 Paragraf 2 uyarınca itiraz).

 

Yetkili denetim makamına itiraz hakkı

GDPR'nin ihlal edilmesi durumunda, veri sahiplerinin, özellikle mutad meskenlerinin üye devletlerinde, iş yerlerinde veya iddia edilen ihlalin bulunduğu yerde bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı vardır. Temyiz hakkı, diğer idari veya yargısal çözümlere halel getirmeksizin mevcuttur.

 

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınız temelinde veya size veya üçüncü bir tarafa teslim edilen bir sözleşmenin yerine getirilmesinde otomatik olarak işlediğimiz verilere ortak, makine tarafından okunabilir bir biçimde sahip olma hakkınız vardır. Verilerin başka bir sorumlu kişiye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkünse yapılacaktır.

 

SSL veya TLS şifreleme

Güvenlik nedenleriyle ve web sitesi operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için bu site bir SSL veya kullanır. TLS şifreleme. Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının “http://”den “https://”e değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz.

 

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

 

Bilgi, engelleme, silme ve düzeltme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında ücretsiz bilgi alma ve gerekirse bu verileri düzeltme, engelleme veya silme hakkına sahipsiniz. Kişisel veriler konusunda başka sorularınız varsa, yasal bildirimde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

İşleme kısıtlama hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır. Yasal uyarıda verilen adresten dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemeyi kısıtlama hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

 

  • Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, genellikle bunu kontrol etmek için zamana ihtiyacımız vardır. Test süresince, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır.

  • Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı olarak gerçekleştiyse/gerçekleşiyorsa, silinmesi yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.

  • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak bunlara yasal iddiaları uygulamak, savunmak veya ileri sürmek için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır.

  • GDPR Madde 21 Paragraf 1 uyarınca bir itirazda bulunduysanız, sizin ve bizim çıkarlarımız tartılmalıdır. Kimin çıkarlarının öncelikli olduğu henüz belli olmadığı sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler - saklanmalarının yanı sıra - yalnızca sizin izninizle veya yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması için kullanılabilir. veya Avrupa Birliği veya bir üye devlet tarafından işlenen önemli kamu yararı nedenleriyle.

 

Reklam e-postalarına itiraz

İstenmeyen reklam ve bilgilendirme materyallerinin gönderilmesine ilişkin baskı yükümlülüğü çerçevesinde yayınlanan iletişim verilerinin kullanılmasına işbu vesile ile itiraz ediyoruz. Sayfaların operatörleri, istenmeyen e-postalar gibi istenmeyen reklam bilgilerinin gönderilmesi durumunda yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

 

3. Web sitemizde veri toplama

 

Kurabiye

İnternet sayfalarından bazıları sözde çerezler kullanır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez. Çerezler, teklifimizi daha kullanıcı dostu, daha etkili ve daha güvenli hale getirmeye hizmet eder. Çerezler, bilgisayarınızda depolanan ve tarayıcınız tarafından kaydedilen küçük metin dosyalarıdır.

 

Kullandığımız çerezlerin çoğu “oturum çerezleri” olarak adlandırılır. Ziyaretinizden sonra otomatik olarak silinirler. Diğer çerezler, siz onları silene kadar cihazınızda kayıtlı kalır. Bu çerezler, bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tanımamızı sağlar.

 

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirileceğiniz ve çerezlere yalnızca münferit durumlarda izin verecek, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini engelleyecek ve tarayıcıyı kapattığınızda çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

 

Elektronik iletişim sürecini yürütmek veya ihtiyaç duyduğunuz belirli işlevleri (ör. alışveriş sepeti işlevi) sağlamak için gerekli olan çerezler, GDPR Madde 6 (1) (f) temelinde saklanır. Web sitesi operatörünün, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sağlanması için çerezlerin saklanmasında meşru bir menfaati vardır. Diğer çerezler (ör. gezinme davranışınızı analiz etmek için çerezler) saklanırsa, bunlar bu veri koruma beyanında ayrı olarak ele alınacaktır.

 

Sunucu günlük dosyaları

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sözde sunucu günlük dosyalarındaki bilgileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bunlar:

 

  • Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü

  • kullanılan işletim sistemi

  • Yönlendiren URL

  • Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı

  • Sunucu isteğinin zamanı

  • IP adresi

 

Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmeyecektir.

 

Bu veriler, GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının f bendine göre kaydedilir. Web sitesi operatörünün, web sitesinin teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonu konusunda meşru bir menfaati vardır - bunun için sunucu günlük dosyalarının kaydedilmesi gerekir.

 

İletişim Formu

İletişim formunu kullanarak bize sorularınızı gönderirseniz, burada sağladığınız iletişim bilgileri de dahil olmak üzere talep formundaki bilgileriniz, sorguyu işleme koymak ve takip eden sorular olması durumunda tarafımızca saklanacaktır. Bu verileri sizin rızanız olmadan aktarmayız.

 

İletişim formuna girilen verilerin işlenmesi münhasıran sizin onayınız temelinde gerçekleşir (GDPR Madde 6 Paragraf 1 bent a). Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunun için bize gayri resmi bir e-posta göndermeniz yeterlidir. İptal noktasına kadar gerçekleştirilen veri işleme işlemlerinin yasallığı, iptalden etkilenmez.

 

İletişim formuna girdiğiniz veriler, siz bizden silmemizi isteyinceye, saklama izninizi iptal edene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

 

4. Eklentiler ve Araçlar

 

Google Web Yazı Tipleri

Bu sayfa, yazı tiplerinin tek tip görüntülenmesi için Google tarafından sağlanan web yazı tiplerini kullanır. Bir sayfayı çağırdığınızda, metinleri ve yazı tiplerini doğru bir şekilde görüntülemek için tarayıcınız gerekli web yazı tiplerini tarayıcı önbelleğinize yükler.

 

Bunun için kullandığınız tarayıcının Google sunucularına bağlanması gerekmektedir. Bu, Google'a web sitemize IP adresiniz aracılığıyla erişildiği bilgisini verir. Google Web Yazı Tiplerinin kullanımı, çevrimiçi tekliflerimizin tek tip ve çekici bir sunumunun yararına gerçekleşir. Bu, GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının anlamı dahilinde meşru bir menfaati temsil eder.

 

Tarayıcınız web yazı tiplerini desteklemiyorsa, bilgisayarınız tarafından standart bir yazı tipi kullanılacaktır.

 

Google Web Yazı Tipleri hakkında daha fazla bilgi için bkz.  https://developers.google.com/fonts/faq  ve Google'ın gizlilik politikasında:  https://policies.google.com/privacy?hl=de .

 

Google Haritalar

Bu site, bir API aracılığıyla Google Haritalar harita hizmetini kullanır. Sağlayıcı Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD'dir.

 

Google Haritalar'ın işlevlerini kullanmak için IP adresinizi kaydetmeniz gerekir. Bu bilgiler genellikle Google'a iletilir ve Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sunucularda saklanır. Bu sitenin sağlayıcısının bu veri aktarımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

 

Google Haritalar, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumu için ve web sitesinde belirttiğimiz yerleri bulmayı kolaylaştırmak için kullanılır. Bu, GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının anlamı dahilinde meşru bir menfaati temsil eder.

 

Kullanıcı verilerinin işlenmesiyle ilgili daha fazla bilgiyi Google'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz:  https://policies.google.com/privacy?hl=de .

 

Silktide tarafından Çerez İzni

Web sitemizde Silktide'ın (Silktide Ltd, Brunel Parkway, Pride park, Derby, DE24 8HR (UK)) “Cookie Consent” uygulamasını kullanıyoruz. Bu, çerezlerin ve/veya izleme teknolojilerinin kullanımına izin almak için kullanılabilecek bir eklentidir. "Çerez İzni" herhangi bir kişisel veri toplamaz. Bu araçla ilgili ayrıntılar için bkz.  https://cookieconsent.insites.com/ .

 

 

Kaynak:  https://www.e-recht24.de

Veri koruma beyanı, operatör tarafından bireysel olarak genişletilmiştir.